Klachten

Wij doen onze uiterste best om de beste tandheelkundige zorg te verlenen. Mocht het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over de behandeling, laat het ons dan weten. Een gesprek kan al veel onduidelijkheden wegnemen. 

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNMT.